Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 29329
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3754
Przyznanie statusu bezrobotnego 891
Przyznanie statusu poszukującego pracy 630
Utrata statusu bezrobotnego 447
Utrata statusu poszukującego pracy 319
Rejestracja bezrobotnych 3382
Rejestracja przez Internet 1696
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 523
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 1174
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 777
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 399
Rejestracja poszukujących pracy 1146
Rejestracja przez Internet 496
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 319
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 424
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 286
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1296
Prawa bezrobotnych 633
Prawa poszukujących pracy 419
Obowiązki bezrobotnych 541
Obowiązki poszukujących pracy 352
Rekrutacja na szkolenia 4199
Bytów 1553
Miastko 1624
Szkolenie „Operator pilarek do ścinki drzew z uprawnieniami pilarz-drwal” 370
Szkolenie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi metodą MAG (135)” 403
Zakończone 463
Szkolenie Opiekun medyczny osób starszych 473
Szkolenie Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) 366
Szkolenie Obsługa kasy fiskalnej 509
Szkolenie Pracownik magazynowy 332
Szkolenie Pracownik magazynowy 356
Szkolenie Operator pilarek 288
Szkolenie Obsługa kasy fiskalnej 375
Szkolenie Komputerowa księgowość małych i średnich firm 408
Szkolenie Spawanie metodą TIG 299
Szkolenie Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja 492
Szkolenie Opiekun medyczny 360
Szkolenie Spawanie metodą MAG 294
Szkolenia PO WER 348
Szkolenie Operator maszyn roboczych 331
Szkolenie Spawacz metodą MAG 266
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5019
Pośrednictwo pracy krajowe 342
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 313
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 394
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 447
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1504
Przygotowanie zawodowe dorosłych 407
Studia podyplomowe 604
Staże 1945
Prace interwencyjne 521
Roboty publiczne 349
Prace społecznie użyteczne 472
Bon stażowy 697
Bon na zasiedlenie 720
Bon zatrudnieniowy 577
Bon szkoleniowy 572
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 319
Formy wsparcia 387
Środki PFRON 380
Prawo 355
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8908
Wysokość świadczeń pieniężnych 1596
Zasiłek dla bezrobotnych 1357
Ubezpieczenie zdrowotne 387
Dodatek aktywizacyjny 1186
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2983
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną 1149
Zwrot kosztów przejazdu na staż 573
Zwrot kosztów przejazdu 861
Zwrot kosztów zakwaterowania 513
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 717
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 590
Pożyczka szkoleniowa 576
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 349
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 680
Inne finansowe formy wsparcia 802
Bon stażowy 771
Bon na zasiedlenie 1625
Bon zatrudnieniowy 941
Bon szkoleniowy 752
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 184
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 342
Agencje zatrudnienia 835
Inne informacje 894
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1207
Dokumenty do pobrania 8028
Usługi dla osób niepełnosprawnych 477
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17438
Zgłoszenie oferty pracy 1829
Zgłoszenie oferty pracy przez Internet 965
Zgłoszenie oferty pracy przez e-mail 625
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 644
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 606
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 326
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 332
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7293
Pośrednictwo pracy krajowe 322
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 322
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 305
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 776
Przygotowanie zawodowe dorosłych 378
Staże 1768
Prace interwencyjne 1268
Roboty publiczne 501
Prace społecznie użyteczne 450
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2369
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 465
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 802
Zwolnienia grupowe 301
Wysokość świadczeń pieniężnych 637
Bon stażowy 671
Bon zatrudnieniowy 723
Trójstronna umowa szkoleniowa 350
Wsparcie dla młodych (zatrudnienie osób do 30 r.ż.) 1890
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2156
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 573
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 391
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 279
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 437
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 289