Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 27038
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3622
Przyznanie statusu bezrobotnego 809
Przyznanie statusu poszukującego pracy 556
Utrata statusu bezrobotnego 381
Utrata statusu poszukującego pracy 257
Rejestracja bezrobotnych 3023
Rejestracja przez Internet 1467
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 431
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 1010
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 677
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 331
Rejestracja poszukujących pracy 1027
Rejestracja przez Internet 424
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 257
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 361
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 237
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1152
Prawa bezrobotnych 530
Prawa poszukujących pracy 337
Obowiązki bezrobotnych 461
Obowiązki poszukujących pracy 286
Rekrutacja na szkolenia 3818
Bytów 1337
Miastko 1168
Szkolenie „Operator pilarek do ścinki drzew z uprawnieniami pilarz-drwal” 239
Szkolenie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi metodą MAG (135)” 283
Zakończone 393
Szkolenie Opiekun medyczny osób starszych 408
Szkolenie Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) 300
Szkolenie Obsługa kasy fiskalnej 440
Szkolenie Pracownik magazynowy 280
Szkolenie Pracownik magazynowy 290
Szkolenie Operator pilarek 233
Szkolenie Obsługa kasy fiskalnej 315
Szkolenie Komputerowa księgowość małych i średnich firm 334
Szkolenie Spawanie metodą TIG 246
Szkolenie Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja 413
Szkolenie Opiekun medyczny 290
Szkolenie Spawanie metodą MAG 242
Szkolenia PO WER 274
Szkolenie Operator maszyn roboczych 278
Szkolenie Spawacz metodą MAG 212
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4578
Pośrednictwo pracy krajowe 282
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 244
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 313
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 374
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1357
Przygotowanie zawodowe dorosłych 333
Studia podyplomowe 504
Staże 1633
Prace interwencyjne 451
Roboty publiczne 284
Prace społecznie użyteczne 372
Bon stażowy 559
Bon na zasiedlenie 620
Bon zatrudnieniowy 506
Bon szkoleniowy 479
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 263
Formy wsparcia 326
Środki PFRON 303
Prawo 273
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8225
Wysokość świadczeń pieniężnych 1398
Zasiłek dla bezrobotnych 1237
Ubezpieczenie zdrowotne 324
Dodatek aktywizacyjny 1012
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2676
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną 799
Zwrot kosztów przejazdu na staż 469
Zwrot kosztów przejazdu 697
Zwrot kosztów zakwaterowania 443
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 598
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 499
Pożyczka szkoleniowa 451
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 284
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 602
Inne finansowe formy wsparcia 686
Bon stażowy 640
Bon na zasiedlenie 1299
Bon zatrudnieniowy 822
Bon szkoleniowy 659
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 139
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 278
Agencje zatrudnienia 722
Inne informacje 767
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1088
Dokumenty do pobrania 7184
Usługi dla osób niepełnosprawnych 413
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 16034
Zgłoszenie oferty pracy 1609
Zgłoszenie oferty pracy przez Internet 852
Zgłoszenie oferty pracy przez e-mail 529
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 520
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 528
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 264
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 272
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6818
Pośrednictwo pracy krajowe 266
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 268
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 243
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 693
Przygotowanie zawodowe dorosłych 320
Staże 1362
Prace interwencyjne 1114
Roboty publiczne 414
Prace społecznie użyteczne 358
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2160
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 402
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 692
Zwolnienia grupowe 235
Wysokość świadczeń pieniężnych 530
Bon stażowy 562
Bon zatrudnieniowy 628
Trójstronna umowa szkoleniowa 290
Wsparcie dla młodych (zatrudnienie osób do 30 r.ż.) 1681
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2008
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 480
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 325
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 230
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 343
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 228
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 697
Elektroniczna rejestracja oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca 268