Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 24873
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3473
Przyznanie statusu bezrobotnego 749
Przyznanie statusu poszukującego pracy 508
Utrata statusu bezrobotnego 339
Utrata statusu poszukującego pracy 226
Rejestracja bezrobotnych 2748
Rejestracja przez Internet 1341
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 375
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 906
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 623
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 296
Rejestracja poszukujących pracy 932
Rejestracja przez Internet 383
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 222
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 320
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 205
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 1044
Prawa bezrobotnych 475
Prawa poszukujących pracy 300
Obowiązki bezrobotnych 396
Obowiązki poszukujących pracy 251
Rekrutacja na szkolenia 3470
Bytów 1162
Miastko 818
Szkolenie „Operator pilarek do ścinki drzew z uprawnieniami pilarz-drwal” 183
Szkolenie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi metodą MAG (135)” 216
Zakończone 337
Szkolenie Opiekun medyczny osób starszych 365
Szkolenie Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) 272
Szkolenie Obsługa kasy fiskalnej 400
Szkolenie Pracownik magazynowy 248
Szkolenie Pracownik magazynowy 257
Szkolenie Operator pilarek 199
Szkolenie Obsługa kasy fiskalnej 274
Szkolenie Komputerowa księgowość małych i średnich firm 289
Szkolenie Spawanie metodą TIG 208
Szkolenie Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja 353
Szkolenie Opiekun medyczny 249
Szkolenie Spawanie metodą MAG 201
Szkolenia PO WER 235
Szkolenie Operator maszyn roboczych 241
Szkolenie Spawacz metodą MAG 176
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4134
Pośrednictwo pracy krajowe 250
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 210
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 277
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 326
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1218
Przygotowanie zawodowe dorosłych 295
Studia podyplomowe 441
Staże 1398
Prace interwencyjne 409
Roboty publiczne 250
Prace społecznie użyteczne 327
Bon stażowy 480
Bon na zasiedlenie 548
Bon zatrudnieniowy 437
Bon szkoleniowy 411
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 231
Formy wsparcia 297
Środki PFRON 268
Prawo 225
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7552
Wysokość świadczeń pieniężnych 1300
Zasiłek dla bezrobotnych 1141
Ubezpieczenie zdrowotne 293
Dodatek aktywizacyjny 905
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2424
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 597
Zwrot kosztów przejazdu na staż 380
Zwrot kosztów przejazdu 602
Zwrot kosztów zakwaterowania 406
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 522
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 439
Pożyczka szkoleniowa 397
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 256
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 546
Inne finansowe formy wsparcia 617
Bon stażowy 578
Bon na zasiedlenie 1073
Bon zatrudnieniowy 735
Bon szkoleniowy 592
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 127
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 251
Agencje zatrudnienia 655
Inne informacje 706
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1001
Dokumenty do pobrania 6505
Usługi dla osób niepełnosprawnych 369
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 14732
Zgłoszenie oferty pracy 1439
Zgłoszenie oferty pracy przez Internet 751
Zgłoszenie oferty pracy przez e-mail 461
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 455
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 482
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 235
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 240
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6316
Pośrednictwo pracy krajowe 231
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 231
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 213
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 639
Przygotowanie zawodowe dorosłych 287
Staże 1114
Prace interwencyjne 1007
Roboty publiczne 376
Prace społecznie użyteczne 310
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 1973
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 361
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 630
Zwolnienia grupowe 210
Wysokość świadczeń pieniężnych 464
Bon stażowy 500
Bon zatrudnieniowy 579
Trójstronna umowa szkoleniowa 255
Wsparcie dla młodych (zatrudnienie osób do 30 r.ż.) 1557
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 1859
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 423
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 292
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 204
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 305
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 203
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 624
Elektroniczna rejestracja oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca 232
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 752
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 219
Tryb postępowania 195
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 206
Wymagane dokumenty 225