Wolne miejsca stażu

Aktualne oferty stażu na dzień 17.11.2017 r.

czytaj więcej

Informacja dot. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie pomorskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie informuje, że Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 25.09.2017 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego, określono zawody, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji Starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywny wynik rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

czytaj więcej

Wykaz wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalnosci gospodarczej w ramach naboru ciągłego

Wykaz wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalnosci gospodarczej w ramach naboru ciągłego złożonych do 08.11.2017 r.

czytaj więcej

Wykaz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia w ramach naboru ciągłego

Wykaz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w ramach naboru ciągłego złożonych do 08.11.2017 r.

czytaj więcej