Dokumenty do pobrania

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Oświadczenie ogólne 2016-08-03 16.75kB POBIERZ
Dokument PDF Zgłoszenie podjęcia zatrudnienia 2017-01-13 11.84kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego 2017-07-07 14.8kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek o sfinansowanie studiów podyplomowych 2017-07-07 18.03kB POBIERZ
Dokument Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne 2017-07-07 398kB POBIERZ
Dokument docx Oświadczenie o wyjeździe na okres nie dłuższy niż 10 dni 2017-07-07 14.3kB POBIERZ
Dokument Wniosek o skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych 2017-07-07 49.5kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu 2017-07-07 335.29kB POBIERZ
Dokument Wniosek o opiekę nad dzieckiem 2017-07-07 35.5kB POBIERZ
Dokument Rozliczenie opieki nad dzieckiem 2017-07-07 28kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej 2017-09-21 145.16kB POBIERZ
Dokument docx Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie bezrobotnemu dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej 2017-09-21 33.08kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie dla poręczyciela 2016-08-03 37kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie do zakupów 2016-08-03 44kB POBIERZ
Dokument Formularz rozliczenia wydatków 2017-02-08 44.5kB POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2016-01-20 147kB POBIERZ
Dokument docx Karta oceny wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON 2017-09-21 32.47kB POBIERZ
Dokument Wniosek o przyznanie bonu zasiedleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 2017-09-11 95.5kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 2017-07-07 92.11kB POBIERZ
Dokument Wniosek o zawarcie umowy z bezrobotnym w ramach bonu stażowego 2017-07-07 760kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 2017-07-07 56.98kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 2017-07-07 54kB POBIERZ
Dokument docx Regulamin zwrotu kosztów przejazdu na staż 2017-07-07 323.27kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek zwrot kosztów przejazdu na staż 2017-07-07 304.64kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 2017-07-07 331.21kB POBIERZ
Dokument docx Oświadczenie o zatrudnieniu do dodatku aktywizacyjnego 2017-07-07 18kB POBIERZ
Dokument PFRON - wniosek o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2016-10-11 144kB POBIERZ