Czterdzieści pięć PLUS - nowe możliwości

01.01.2008 r.

logo_kapital_nowy   logo_ue_efs_nowe

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYTOWIE od 01.03.2008 do 31.10.2008 realizuje projekt „Czterdzieści pięć PLUS – nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU :   194 726, 20 zł.

 

Celem realizowanego projektu jest podwyższenie wskaźnika aktywności zawodowej dla grupy osób powyżej 45 roku życia o średnim lub niższym poziomie wykształcenia, ważnym dla utrzymania tych osób do pozostania na rynku pracy.

Wybór takiej właśnie grupy docelowej nie jest przypadkowe, gdyż jak pokazują statystyki to właśnie te osoby są najbardziej zagrożone wykluczeniem zawodowym.

W erze gospodarki wolnorynkowej maleje liczba robotników, którzy kwalifikacje zawodowe zdobywali głównie pracując, rośnie natomiast zatrudnienie pracowników gotowych na podnoszenie swoich kwalifikacji przez całe życie. Również pracodawcy wolą zatrudniać lub w razie zmiany profilu firmy zatrzymać tych pracowników, których kwalifikacje bądź chęć przekwalifikowania jest gwarantem utrzymania wiodącej pozycji na rynku.

Realizacja projektu „Czterdzieści pięć PLUS – nowe możliwości” pozwoli osobom powyżej 45 roku życia o średnim lub niższym poziomie wykształcenia uczestniczyć w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, bądź uaktualnienie i nabywanie nowych umiejętności, przez co przyczyni się w sposób bezpośredni do likwidacji barier związanych z brakiem zdolności do utrzymania i wydłużenia okresu aktywności zawodowej bądź możliwością zaplanowania alternatywnej kariery zawodowej w tej grupie osób.

Projektem zostaną objęte 74 osoby.

 

PRACUJESZ I UKOŃCZYŁEŚ  45   LAT, posiadasz co najwyżej średnie wykształcenie i jesteś zainteresowany nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, poprzez uczestnictwo w szkoleniach?

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza osoby pracujące, które ukończyły 45-ty rok życia i chcą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach, do udziału w projekcie

 

„Czterdzieści pięć PLUS – nowe możliwości”.Projekt obejmuje:

  • organizację specjalistycznych szkoleń dostosowanych do potrzeb uczestników projektu, finansowanych w ramach projektu;
  • zwrot kosztów dojazdu.


Uczestnicy projektu dodatkowo otrzymają  materiały promocyjne, informujące o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc z logo EFS/UE i PO KL: kubek, kalendarz-terminarz, długopis i bryloczek.

 

 

 

Strona dodana przez: Administrator PUP (2015-11-05 10:12:29) , zredagowana przez: Administrator PUP (2015-11-06 14:34:27)