Program Aktywizacja i Integracja (2015)

Podsumowanie Programu Aktywizacja i Integracja

Prace społecznie użyteczne, spotkania integracyjne, a także warsztaty z psychologiem – tak przebiegała druga edycja Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie. Działania te pomogły w znalezieniu pracy kolejnym 20 osobom.

Program Aktywizacja i Integracja to pionierskie przedsięwzięcie wdrożone w Powiatowych Urzędach Pracy w ub. r. W pierwszej edycji udało się to tylko 29 placówkom w całym kraju. W tej grupie nie zabrakło PUP w Bytowie.

Od 13.07. br. bytowski PUP realizował drugą edycję Programu. Tym razem skorzystało z niego 40 bezrobotnych z III profilu pomocy. Były to przede wszystkim osoby zamieszkujące tereny wiejskie, słabo rozwinięte przemysłowo. Uczestnicy Programu podzieleni zostali na cztery grupy. Znaleźli się w nich mieszkańcy gmin Miastko, Czarna Dąbrówka i Bytów. Organizacją spotkań dla nich zajęło się wyłonione w konkursie Stowarzyszenie Loko-Motywa z Czarnej Dąbrówki.

Uczestnicy Programu wykonywali prace społecznie użyteczne zlecane przez gminy i sołectwa, a także wzięli udział w zajęciach z zakresu integracji społecznej, w trakcie których uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez psychologa. Spotkania te służyły głównie kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. Teraz 20 beneficjentów Programu, szczególnie wyróżniających się, skierowanych zostanie do pracy w ramach robót publicznych.

Koszt Programu to 35, 4 tys. zł, środki te pochodziły z Funduszu Pracy.

Strona dodana przez: Administrator PUP (2016-03-08 08:38:48)