Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

PORADNICTWO ZAWODOWE polega na udzielaniu:

 

Bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

 

• udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

 

• udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

 

• kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

 

• inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy, oraz szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

 

Pracodawcom pomocy:

 

• w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

• we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

 

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 

1) dostępności

2) dobrowolności;

3) równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;

4) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;

5) bezpłatności;

6) poufności i ochrony danych.

 

Usługi są bezpłatne, skierowane do każdego kto chciałby podjąć aktywność zawodową lub poznać obszary interesujących zawodów.

 

GDY OCZEKUJESZ POMOCY W:

 

• Podjęciu decyzji o wyborze zawodu.

• Podjęciu decyzji o zmianie zawodu.

• Określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

• Przygotowaniu do bezpośredniego kontaktowania się z pracodawcami.

 

 

GDY POSZUKUJESZ INFORMACJI NA TEMAT:

 

• Zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie.

• Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

• Instytucji kształcących w danym zawodzie.

• Instytucji zajmujących się wspomaganiem i realizujących usługi na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

GDY CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ:

 

• Jak skutecznie szukać pracy.

• Jak sporządzać dokumenty aplikacyjne.

• Jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

 

Skontaktuj się z doradcą zawodowym

PUP Bytów:

Agnieszka Wieczorek - budynek przy ul. Młyńskiej 8 w Bytowie, pokój nr 3, tel 59 823 41 33

Małgorzata Dakiniewicz - budynek przy ul. Młyńskiej 8 w Bytowie, pokój nr 1, tel 59 823 41 17

Filia Miastko:

Małgorzata Antoniak - pokój nr 24, tel. 59 857 06 01

Zofia Minciukowska - pokój nr 24, tel. 59 857 06 02

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:50) , zredagowana przez: Administrator PUP (2016-01-14 13:37:27)