Dyrektor

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Dział Finansowo - Księgowy

Referat ds. Programów

Filia Miastko

Referat Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Stanowisko ds kadr i zamówień publicznych