Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (III)”
Statystyki graficzne

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (III)”

 

 

Powiat Bytowski - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

realizuje projekt

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (III)”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

 Kwota środków przeznaczonych na realizację projektu PUP Bytów wynosi 7 313 202,40 PLN

(84,28% środki wspólnotowe, 15,72% wkład krajowy)

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, z terenu obszaru powiatu bytowskiego, zarejestrowani w PUP Bytów jako bezrobotne, należący do I lub II profilu pomocy, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (Młodzież NEET).

Formy aktywizacji przewidziane w projekcie to:

  • staże dla 186 osób,

  • prace interwencyjne dla 60osób,

  • bony szkoleniowe dla 40 osób,

  • bony na zasiedlenie dla 100 osób,

  • szkolenia dla 110 osób,

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 154 osób.

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej:

1. 43% dla uczestników projektu niekwalifikujących się do poniżej wymienionych grup docelowych,

2. 17% dla osób niepełnosprawnych,

3. 35% dla osób długotrwale bezrobotnych,

4. 48% dla osób o niskich kwalifikacjach.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Autor: Administrator PUP
Strona dodana przez: Administrator PUP (2017-02-17 07:46:36)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2017-02-17 09:02:09)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/%E2%80%9Eaktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-bytowskim-(iii)%E2%80%9D/345