Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie bytowskim (I) - RPO 5.1.2
Statystyki graficzne

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie bytowskim (I) - RPO 5.1.2

Fundusze Europejskie Program RegionalnyUnia Europejska Europejskie Fundusz Społeczny

 

 

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie bytowskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, Poddziałanie 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

Cel projektu: Zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy.

Czas realizacji: 08.2015r. – 04.2016r.

Grupa docelowa: osoby powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie z ustalonym I lub II  profilem pomocy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach

 Działania:

  • szkolenia
  • prace interwencyjne
  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Projekt zakłada osiągniecie efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 50%.

Wartość projektu:  3 149 060,00 zł (2 676 701,00 zł - finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

Liczba uczestników: 230

 

 

 

Autor: Administrator PUP
Strona dodana przez: Administrator PUP (2016-05-09 11:19:53)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2016-05-09 11:40:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-powy%C5%BCej-30-roku-%C5%BCycia-w-powiecie-bytowskim-(i)-rpo-5-1-2/283