Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie bytowskim (II) - RPO 5.1.2
Statystyki graficzne

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie bytowskim (II) - RPO 5.1.2

Fundusze Europejskie Program RegionalnyUnia Europejska Europejskie Fundusz Społeczny

 

Powiat bytowski - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
realizuje projekt

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie bytowskim (II)"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego            
z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie,

Działanie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy,

Poddziałanie 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,

 

Wartość projektu 3 331 022,10 zł

(85% środki wspólnotowe, 15% wkład krajowy)

 

Cel projektu: zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy.

 

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, zarejestrowane w ewidencji PUP, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, z wyłączeniem osób poniżej 30 roku życia, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach

 

 Okres realizacji: 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

Zaplanowane działania:

 1. doradztwo i pośrednictwo pracy
 2. Szkolenia zawodowe
 3. Staże 6-miesięczne
 4. Pr. interwencyjne
 5. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 6. Doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

 

 

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej:

 1. 33% dla osób w wieku 50 i więcej
 2. 39% dla kobiet
 3. 33% dla osób z niepełnosprawnościami
 4. 30% dla osób długotrwale bezrobotnych
 5. 38% dla osób o niskich kwalifikacjach

 

 

 

Autor: Administrator PUP
Strona dodana przez: Administrator PUP (2016-05-09 11:37:02)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2016-10-06 12:22:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-powy%C5%BCej-30-roku-%C5%BCycia-w-powiecie-bytowskim-(ii)-rpo-5-1-2/285