Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon stażowy
Statystyki graficzne

Bon stażowy

Bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

  1. stypendium stażowe,
  2. koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania,
  3. koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł.

Kwota premii, oraz maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji .

Do stażu odbywanego w ramach bonu stażowego przepisy art. 53 ust. 1 i ust. 4–8 oraz art. 61a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stosuje się odpowiednio.

 

Podstawa prawna:

Forma aktywizacji wprowadzona w życie w dniu 27 maja 2014 roku znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz.1065 t.j., art. 66l).

Pliki do pobrania poniżej.

Osoby do kontaktu:

Miejsce pracy imię i nazwisko Stanowisko Telefon
PUP Bytów Julia Starzyńska   59 823 41 07

PUP Bytów Filia Miastko

Małgorzata Ganżumow Pośrednik pracy 59 857 06 17
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2015-10-05 16:30:30)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2017-06-21 11:02:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/176