Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dodatek aktywizacyjny
Statystyki graficzne

Dodatek aktywizacyjny

DODATEK AKTYWIZACYJNY to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy z prawem do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

 

Dodatek aktywizacyjny przysługuje :

 • osobie bezrobotnej z prawem do zasiłku, która z własnej inicjatywy podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • osobie bezrobotnej, która w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będzie otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

    

    Dodatek aktywizacyjny można otrzymać po złożeniu wniosku  we właściwym powiatowym urzędzie pracy wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

     

    Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje, osobie bezrobotnej, która:

    • podejmie zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy;
    • podejmie zatrudnienie u pracodawcy, u którego była zatrudniony lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem;
    • podejmie zatrudnienie za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;
    • podjęła zatrudnienie w okresie 90 lub 180 dni wyczekiwania na zasiłek;
    • przebywa na urlopie bezpłatnym.

     

     1) Dodatek aktywizacyjny wypłacany jest w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek,

     2)  Dodatek aktywizacyjny wypłacany jest w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem nie większej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez cały okres w jakim przysługiwałby zasiłek.

      

     Osoba do kontaktu:

     Anna Cichosz - sala obsługi klienta, tel. 59 823 41 08

     Małgorzata Ganżumow - Filia Miastko, tel. 59 857 06 17

     Dokumenty do pobrania poniżej.

     Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
     Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:01)
     Zredagowana przez: Marek Szulist (2017-06-20 12:08:17)

     Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

     QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

     Adres: http://pup.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/80