Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Formy wsparcia

Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być realizowane przez powiatowe urzędy pracy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn zm.)

 

 
 
       

Instrumenty i usługi rynku pracy świadczone osobom niepełnosprawnym

  
 
  • Art.11

   

       

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą korzystać z:

Zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy określone w ustawie o promochi zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
- prac interwencyjnych,
- staży,
- studiów podyplomowych,
- szkoleń,
- szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiedzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową,
- przygotowania zawodowe dorosłych,
- zwrotu kosztów zakwaterowania i przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, przez okres odbywania u pracodawcy stażu,
- badań lekarskich lub psychologicznych (ar. 2 ust. 3 ustawy o promocji),
- zwrotu kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
- zwrotu kosztów przejazdu na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- zwrotu kosztów przejazdu do pracodawcy powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania poszukującego pracy,
- bonu na zasiedlenie,
- bonu szkoleniowego,
- bonu stażowego.

 
  •  Art.12a
       

 

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 

 
  •  Art.26
       

 

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych.

 

 
  •  Art.26d
       

 

Zwrot pracodawcy miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.

 

 
  •  Art.26e
       

Zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Autor: Administrator PUP
Strona dodana przez: Administrator PUP (2015-11-05 09:48:59)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2017-04-19 09:49:31)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/formy-wsparcia/190