Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Projekty EFS - PO KL » Nowy Zawód - Nowa Praca
Statystyki graficzne

Nowy Zawód - Nowa Praca

logo_kapital_nowy   logo_ue_efs_nowe

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYTOWIE

realizuje projekt:

NOWY ZAWÓD — NOWA PRACA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;
Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU: 659 056, 30 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: MAJ 2009 — PAŹDZIERNIK 2010

CEL PROJEKTU: zwiększenie szans osób pozostających bez zatrudnienia na integrację zawodową i społeczną poprzez udzielenie im wszechstronnego wsparcia, tak aby ułatwić im wejście lub powrót na rynek pracy

Cele szczegółowe:

 

· Podniesienie lub dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do potrzeb  rynku pracy.

· Zwiększenie mobilności osób objętych wsparciem.

· Zmotywowanie do zmiany swojego życia.

· Podnoszenie świadomości osób bezrobotnych poprzez wcześniejszą diagnozę, techniki warsztatowe, poradnictwo i szkolenia.

· Naukę aktywnego poszukiwania pracy.

· Zdobycie doświadczenia zawodowego.

 

Uczestnicy projektu: 50 osób bezrobotnych, które ukończyły 45 r. życia lub nie posiadają kwalifikacji zawodowych ze słabych strukturalnie obszarów powiatu bytowskiego, tj. gmin: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino i Tuchomie.

 

Etapy wsparcia:

I Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)  dla wszystkich uczestników projektu.

Celem IPD jest pobudzenie osoby bezrobotnej do dokonania zmiany jej dotychczasowej sytuacji
a w rezultacie do uzyskania zatrudnienia.

II Skierowanie uczestników projektu na szkolenia, odpowiadające tematycznie zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy.

Projekt zakłada przeprowadzenie 4 szkoleń:

· Kucharz (300 godzin zajęć)

· Profesjonalny sprzedawca (170 godzin zajęć)

· Profesjonalna obsługa biura (150 godzin zajęć)

· Spawanie blach i rur w osłonie gazów aktywnych metodą MAG 135 (496 godzin zajęć) szkolenie składać się będzie z trzech etapów: 1. spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi, 2. spawanie blach spoinami czołowymi, 3. spawanie rur spoinami czołowymi)

III  Skierowanie 27 uczestników projektu na staże.

Po ukończeniu szkolenia „Profesjonalna obsługa biura” 12 osób skierowanych zostanie na 12 miesięczne staże.

15 osób — absolwentów szkoleń „Profesjonalny sprzedawca” i „Kucharz” skierowanych zostanie na staże trwające do 6 miesięcy.

 

Strona internetowa projektu:

www.pokl.pup.pl

Autor: Administrator PUP
Strona dodana przez: Administrator PUP (2015-11-05 10:13:19)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2015-11-06 14:36:51)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/nowy-zawod-nowa-praca/216