Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Kadencja 2015-2019 » Posiedzenie PRRP 28.12.2015 r.
Statystyki graficzne

Posiedzenie PRRP 28.12.2015 r.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 28.12.2015 r.

Odbyło się ostatnie w 2015 roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W trakcie spotkania przyjęto m.in. plan szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy na 2016 r., a także podjęto uchwały w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia w bytowskich szkołach.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które zwołano na 28.12. było ostatnim w 2015 r.  Oprócz członków rady na spotkaniu obecni byli również starosta bytowski, Pan Leszek Waszkiewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, Pan Janusz Wiczkowski, zastępca dyrektora PUP Bytów, Pan Stanisław Cieplik, kierownik miasteckiej Filii PUP Bytów, Pan Adam Witka – Jeżewski, a także Pani dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, Aneta Domeracka oraz Pan dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych, Stanisław Kożyczkowski.

Po powitaniu wszystkich obecnych, przewodniczący PRRP, Jerzy Lewi Kiedrowski przeszedł do porządku obrad i podjęcia zaproponowanych  uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła wyrażenia opinii na temat utworzenia nowego kierunku kształcenia – technik obróbki drewna – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie. Obecna na spotkaniu Pani dyrektor placówki przestawiła pokrótce koncepcję i powody nauczania nowego kierunku.  – Przed laty w naszej szkole kształcono kilkudziesięciu stolarzy. Była to z reguły cała klasa. Dzisiaj w tym zawodzie uczą się pojedyncze osoby. Tymczasem pracodawcy coraz częściej sygnalizują, że brakuje osób do pracy przy drewnie. Wydaje się więc, że odnowienie kierunków związanych z tą branżą jest potrzebne. Kształcenie młodych osób w nowym kierunku, technolog obróbki drewna pozwoli uzupełnić braki na rynku, a dodatkowo z naszej szkoły wyjdą technicy z maturą, którzy będą mogli dalej się rozwijać. Poza tym w niedalekiej przyszłości powstać ma nowe Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, przewidziano w nim specjalną pracownię obróbki drewna, warto więc zadbać o to by była ona dobrze wykorzystywana – mówiła na spotkaniu Pani Aneta Domeracka. Jej uzasadnienie poparł również starosta bytowski. PRRP zaproponowaną uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Pozytywnie zaopiniowano również  drugą propozycję, utworzenie nowego kierunku kształcenia – technik logistyk – w Zespole Szkól Ekonomiczno - Usługowych w Bytowie. – Od nowego roku szkolnego młodzież ma możliwość kształcić się w naszej szkole w zawodzie spedytor. Utworzenie profilu logistyk pozwoli rozszerzyć naszą ofertę, a przy okazji powstanie kompleksowy ośrodek kształcenia w zawodach, które są bardzo pożądane – tłumaczył dyrektor ZSEU, Stanisław Kożyczkowski. Członkowie PRRP pomysł ten poparli jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał w sprawie podziału środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w 2015 r. oraz planu szkoleń na 2016 r. Szczególnie sporo czasu poświęcono tej drugiej uchwale. – Z przygotowanych przez nas szkoleń skorzystać będą mogły osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy. Łącznie liczymy, że będzie to ok. 200 osób. W opracowanym planie nie ma szkoleń przypadkowych. Wszystkie nasze propozycje zebrane zostały na podstawie ankiet wśród bezrobotnych i pracodawców – wyjaśniał zgromadzonym dyrektor PUP Bytów, Janusz Wiczkowski. Wśród proponowanych przez PUP Bytów szkoleń na 2016 r. znalazły się m.in. operator maszyn roboczych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, przedstawiciel handlowy z profesjonalną obsługą klienta oraz skutecznymi technikami sprzedaży, opiekun medyczny osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Uchwała w sprawie szkoleń przyjęta została jednogłośnie.

Ostatnią z podjętych przez PRRP uchwał był apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwiększenia przydzielonego limitu na wydatki fakultatywne dla PUP Bytów. – Chcemy się zwrócić z prośbą o zwiększenie tej kwoty, gdyż przyznana  jest bardzo niska. Na 2015 r. mieliśmy na ten cel przeznaczone  683,3 tys. zł, natomiast teraz jest to jedynie 277,4 tys. zł – tłumaczył dyrektor PUP Bytów, Janusz Wiczkowski, wyjaśniając jednocześnie jakie wydatki są pokrywane z tej puli. Członkowie PRRP zgodnie uznali, iż należy interweniować w tej sprawie w ministerstwie.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie limitów przeznaczonych w 2016 r. na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. – Środki KFS przeznaczone są na doszkalanie i zmianę kwalifikacji osób pracujących. W 2015 r. pozwoliły one na zdobycie nowych uprawnień 324 osobom zatrudnionym u 25 pracodawców. Wydaliśmy na ten cel nieco ponad 263 tys. zł. Natomiast w 2016 r. do dyspozycji będziemy mieli 309,5 tys. zł. Od stycznia rozpoczniemy akcję promocyjną. Chcemy zachęcić jak największą liczbę pracodawców do skorzystania z możliwości doszkalania swoich pracowników – mówił zastępca dyrektora PUP Bytów, Stanisław Cieplik wskazując priorytety wydatkowania środków KFS w 2016 r. Mając na względzie branże strategiczne dla rozwoju powiatu bytowskiego, które zostały wyodrębnione w ramach projektu „Strategia i kwalifikacje – nasze narzędzia na zmiany w gospodarce” priorytetowo wspierane przez PUP w Bytowie będą następujące branże: drzewno-meblarskie, metalowe, narzędziowe, turystyczne.

 

Autor: Administrator PUP
Strona dodana przez: Administrator PUP (2016-01-19 08:34:20)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2016-02-05 10:02:31)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/posiedzenie-prrp-28-12-2015-r-/231