Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Kadencja 2015-2019 » Posiedzenie PRRP 28.12.2016 r.
Statystyki graficzne

Posiedzenie PRRP 28.12.2016 r.

28 grudnia odbyło się ostatnie w 2016 roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W trakcie obrad uchwalono między innymi plan szkoleń na 2017 r. Rozmawiano także o priorytetach wydatkowania środków KFS i wysokości środków FP oraz EFS na 2017 rok.

Oprócz członków PRRP w spotkaniu uczestniczyli Starosta Bytowski, Pan Leszek Waszkiewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, Pan Janusz Wiczkowski, zastępca dyrektora, Pan Stanisław Cieplik oraz pracownicy merytoryczni.

Na wstępie dyrektor J. Wiczkowski przedstawił zebranym informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 r. Zwrócił uwagę na utrzymanie się bezrobocia na podobnym poziomie w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Porównując do poprzedniego roku, bezrobocie zmniejszyło się o 804 osoby, jest to najmniejsza liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bytowie od czasu prowadzenia statystyk.
 
Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał. Pozytywnie zaopiniowano m. in. zmiany w podziale środków Funduszu Pracy i EFS na poszczególne instrumenty i usługi rynku pracy  w 2016 roku oraz zmiany w programie specjalnym „Mama na etacie”. Ponadto podjęto 4 uchwały w sprawie umorzenia środków Funduszu Pracy dla dłużników z umorzonym postępowaniem egzekucyjnym. W trakcie obrad został również uchwalony plan szkoleń na 2017 r. Został on opracowany m. in. na podstawie ankiet wśród osób bezrobotnych, zgłoszeń pracowników PUP oraz przeprowadzonego rozeznania wśród pracodawców. Biorąc pod uwagę wszystkie zebrane informacje przygotowano plan szkoleń, w którym znalazły się między innymi szkolenia z zakresu: spawanie metodą MAG (135), pilarz- drwal, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, magazynier, operator maszyn roboczych, opiekun medyczny, nowoczesny handlowiec, moja firma- tłumaczyła zebranym Magdalena Tomaszewska, specjalista ds. rozwoju zawodowego PUP w Bytowie. Ponadto w roku 2017 duży nacisk będzie położony na szkolenia indywidualne oraz szkolenia grupowe organizowane pod potrzeby pracodawców.


Podczas posiedzenia dyrektor przedstawił obecnym informację na temat wysokości środków KFS  przypadających dla powiatu bytowskiego, która na 2017 r. wynosi 315 700,00 zł oraz priorytety ich wydatkowania. Środki KFS przeznaczone będą przede wszystkim na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zawodach deficytowych. J. Wiczkowski dodał, że będzie istniała możliwość pozyskania dodatkowych środków z rezerwy.   


Na zakończenie posiedzenia dyrektor PUP poinformował zebranych o wysokości przyznanych środków FP oraz EFS na 2017 rok. Limit przyznanych środków wynosi 12 854,1 tys. zł.

 

 

Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bytowie w dniu 28.12.2016r.

Uchwała nr 8/2016 PRRP w Bytowie

Uchwała nr 9/2016 PRRP w Bytowie

Uchwała nr 10/2016 PRRP w Bytowie

Uchwała nr 11/2016 PRRP w Bytowie

Uchwała nr 12/2016 PRRP w Bytowie

Uchwała nr 13/2016 PRRP w Bytowie

Uchwała nr 14/2016 PRRP w Bytowie

 

Autor: Marek Szulist
Strona dodana przez: Marek Szulist (2017-01-03 14:05:02)
Zredagowana przez: Marek Szulist (2017-01-16 12:50:17)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/posiedzenie-prrp-28-12-2016-r-/335