Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace społecznie użyteczne
Statystyki graficzne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne mogą być również wykonywane również przez osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Na wniosek gminy powiatowy urząd pracy z upoważnienia Starosty, może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, do 40 godzin w miesiącu.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Na podstawie tego porozumienia Starosta zobowiązuje się do refundacji organizatorowi, który zorganizuje prace społecznie użyteczne, do 60% kwoty minimalnego świadczenia wg stawki godzinowej na dzień zawierania porozumienia – wypłaconego skierowanym bezrobotnym, co obecnie stanowi kwotę 4,86 zł za godzinę (minimalna wysokość wynagrodzenia wynosi obecnie 8,10 zł za godzinę). Ponadto porozumienie przewiduje terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów świadczeń, obowiązek informowania powiatowego urzędu pracy o wypadkach wcześniejszego przerwania wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowaną osobę bezrobotną oraz obowiązek zwrotu wypłaconych kwot refundacji, w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z porozumieniem.

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065 t.j.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2011r. Nr 155, poz. 921).

 

 

 

Osoby do kontaktu:

Miejsce pracy imię i nazwisko Stanowisko Telefon
PUP Bytów Jolanta Gawin Pośrednik pracy - stażysta (59) 823 41 36

PUP Bytów Filia Miastko

Małgorzata Ganżumow Pośrednik pracy (59) 857 88 73
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:21)
Zredagowana przez: Marek Szulist (2017-08-10 09:30:32)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Wniosek o organizację prac społecznie użytecznych (.doc 143.5kB) 2017-07-07 143.5kB Plik: Wniosek o organizację prac społecznie użytecznych.doc (143.5kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/prace-spolecznie-u%C5%BCyteczne/115