Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa bezrobotnych
Statystyki graficzne

Prawa bezrobotnych

OSOBA BEZROBOTNA ZAREJESTROWANA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY MA PRAWO DO:

 • otrzymania pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z pośrednictwa pracy,
 • korzystania z poradnictwa zawodowego,
 • ubiegania się o skierowanie na szkolenia organizowane przez powiatowy urząd pracy,
 • ubiegania się o indywidualne skierowanie na szkolenie związane z podnoszeniem lub uzyskaniem kwalifikacji zawodowych,
 • ubiegania się o skierowanie na staż celem nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy,
 • ubiegania się o skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych w miejscu pracy w przypadku braku kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy,
 • otrzymywania stypendium w okresie szkolenia, odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
 • ubiegania się o przyznanie pożyczki szkoleniowej lub dofinansowania kosztów studiów podyplomowych,
 • ubiegania się o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
 • ubiegania się o skierowanie do pracy w ramach prac interwencyjnych,
 • otrzymania zasiłku dla bezrobotnych w przypadku spełnienia wymaganych warunków
 • otrzymania dodatku aktywizacyjnego w przypadku podjęcia pracy w okresie pobierania zasiłku,
 • ubiegania się o przyznanie stypendium w przypadku podjęcia dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania,
 • ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i opieki nad dzieckiem do lat 7 w przypadkach określonych w ustawie,
 • bezpłatnej opieki zdrowotnej, pod warunkiem że nie istnieje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ),
 • korzystania z usług EURES,
 • otrzymania na swój wniosek zaświadczenia,
 • ubiegania się o bon: szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy lub na zasiedlenie (dotyczy bezrototnych do 30 roku życia),
 • uzyskania pełnej informacji dotyczącej instrumentów rynku pracy oraz statusu osoby bezrobotnej.
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:07)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2016-05-12 07:26:24)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/prawa-bezrobotnych/60