Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Projekty EFS - PO KL » Rozwiń skrzydła
Statystyki graficzne

Rozwiń skrzydła

Wsparciem w ramach projektu objęte zostana 34 osoby – 21 kobiet i 13 mężczyzn, zatrudnionych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, posiadających miejsce zamieszkania na słabych strukturalnie terenach powiatu bytowskiego, tzn. w gminach: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino i Tuchomie.

 

Cel projektu: wsparcie osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych  zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement (usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/ stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem z pracy, które mogą obejmować w szczególności poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w odnalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających,  środki na rozpoczęcie działalności gospodarcze) oraz wzmocnienie w zakresie zdolności adaptacyjnych do zmian społeczno – gospodarczych, a także budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości lub mobilności zawodowej.

 

W PROGRAMIE DO WYBORU:

 • Szkolenie „ABC Biznesu”: bezzwrotna dotacja w wysokości 40 tysięcy zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe 1200zł przez 6 m-cy.
  Szkolenie "ABC Biznesu" umożliwi (2 kobietom i 13 mężczyznom) uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  Wsparcie szkoleniowo-doradcze podzielone jest na dwa etapy:
  podstawowe wsparcie szkoleniowe (przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej) i specjalistyczne wsparcie doradcze (po zarejestrowaniu działalności gospodarczej).

  Program szkolenia składa się z 3 modułów szkoleniowych (110h).
  Moduł 1 Określenie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (20h),
  Moduł 2 Przygotowanie do prowadzenia małej firmy (70h),
  Moduł 3 Opracowanie Biznes Planu przedsięwzięcia (20h).

  Uczestniczki i uczestnicy zagłębią się m.in. w tajniki rozwoju firmy, nabędą umiejętność pisania biznes planu, poznają formalno prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności. Poznają również zasady opodatkowania, rachunkowości, organizację pracy, finanse a także techniki i sposoby docierania do klientów. Otrzymają pomoc w skompletowaniu dokumentów i przygotowaniu wniosku o dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zdobyta przez beneficjentki i beneficjentów wiedza poparta będzie zaświadczeniem. Dla 2 uczestniczek i 13 uczestników szkoleń przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu jeżeli miejsce ich zamieszkania znajduje się poza miejscem szkolenia, zostaną im także wypłacone stypendia szkoleniowe.

  Kolejnym krokiem będzie zarejestrowanie działalności gospodarczej i podpisanie umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (40 tys.zł), w celu sfinansowania pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
  Jednocześnie wraz z otrzymaną dotacją zostanie przyznane wsparcie pomostowe dla 15-tu nowo utworzonych firm, w postaci wsparcia doradczego o charakterze specjalistycznym (indywidualnych lub grupowych) oraz wsparcie pomostowe (1200 zł),  mające ułatwić im utrzymanie płynności finansowej przez okres pierwszych 6 m-cy działalności liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
  Beneficjenci będą mogli liczyć na kompleksową pomoc doradczą (doradca finansowy) w efektywnym wykorzystaniu dotacji, (12 godz. w miesiącu).

 

 • Szkolenie prawo jazdy kat.”B” dla 19 kobiet. Beneficjentki pochodzące spoza miejsca odbywania szkoleń otrzymają zwrot kosztów dojazdu. Także niezbędne badania lekarskie zostaną sfinansowane w ramach projektu. Uczestniczkom szkolenia zostaną wypłacone stypendia szkoleniowe. W ramach budżetu projektu przewidziano ponadto pokrycie uczestniczkom kosztów egzaminu na prawo jazdy.

 

Okres realizacji projektu: 01.12.2009r. – 30.06.2011r.

Całkowity budżet projektu: 880 160,25 zł.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Autor: Administrator PUP
Strona dodana przez: Administrator PUP (2015-11-05 10:14:14)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2015-11-06 14:39:55)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/rozwin-skrzydla/220