Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Środki PFRON

Rada Powiatu Bytowskiego Uchwałą Nr XXIII/182/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r., dokonała podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

Zadania na 2017 r. Wysokość środków w zł
 

Zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

 
205.000
1

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art. 11)*:

- prace interwencyjne,
- staże,
- studia podyplomowe,
-szkolenia,
- szkolenia na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiedzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową,
- przygotowanie zawodowe dorosłych,
- zwrot kosztów zakwaterowania i przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, przez okres odbywania u pracodawcy stażu,
- badania lekarskie lub psychologiczne (ar. 2 ust. 3 ustawy o promocji),
- zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania poszukującego pracy,
- bonu na zasiedlenie,
- bonu szkoleniowego,
- bonu stażowego.

40.000
2

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej , rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12 a)*

 80.000
3

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26 e)*,

 80.000
6

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)*,

 5.000

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zadania związane z obsługą osób niepełnosprawnych realizowane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej.

 

Autor: Administrator PUP
Strona dodana przez: Administrator PUP (2015-11-05 09:49:16)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2017-04-19 09:36:41)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/srodki-pfron/191