Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Staże

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Starosta może skierować osobę bezrobotną do odbycia u pracodawcy stażu przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 lub 12 miesięcy.

Na staż mogą być kierowani:

  1. na okres od 3 do 12 miesięcy - bezrobotni, którzy nie ukończyli 30. roku życia,
  2. na okres od 3 do 6 miesięcy - pozostali bezrobotni.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez powiatowy urząd pracy z pracodawcą według programu, który jest załącznikiem do umowy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium.

Czas pracy osób bezrobotnych skierowanych na staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku osoby niepełnosprawnej, zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Bezrobotny nie może odbywać stażu w godzinach nadliczbowych, a w niedzielę i święta, w porze nocnej czy w systemie pracy zmianowej tylko za zgodą starosty.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Za dni wolne przysługuje stypendium.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1065).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

 

  

Osoby do kontaktu:

Miejsce pracy imię i nazwisko Stanowisko Telefon
PUP Bytów Julia Starzyńska   59 823 41 07

PUP Bytów Filia Miastko

Małgorzata Ganżumow pośrednik pracy 59 857 06 17
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:17)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2017-06-21 10:58:20)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/sta%C5%BCe/112