Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Staże

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Powiatowy Urząd Pracy może skierować osobę bezrobotną do odbycia u pracodawcy będącego organizatorem stażu przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 lub 12 miesięcy.

Na staż mogą być kierowani:

  1. na okres od 3 do 12 miesięcy - bezrobotni, którzy nie ukończyli 30. roku życia,
  2. na okres od 3 do 6 miesięcy - pozostali bezrobotni.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium.

Czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku stażysty będącego osobą niepełnosprawną, zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Bezrobotny nie może odbywać stażu w godzinach nadliczbowych, a w niedzielę i święta, w porze nocnej czy w systemie pracy zmianowej tylko za zgodą starosty.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła stażu zobowiązana jest do zwrotu kosztów stażu poniesionych przez starostę, chyba że powodem nieukończenia stażu było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Za dni wolne przysługuje stypendium.

Pliki do pobrania poniżej.

 

Osoby do kontaktu:

Miejsce pracy imię i nazwisko Stanowisko Telefon
PUP Bytów Julia Starzyńska   59 823 41 07

PUP Bytów Filia Miastko

Małgorzata Ganżumow Pośrednik pracy 59 857 06 17

 

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:42)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2017-06-21 10:55:15)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/sta%C5%BCe/71