Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Projekty EFS - PO KL » Wsparcie dla kadr
Statystyki graficzne

Wsparcie dla kadr

01.04.2008 r.

logo_kapital_nowy   logo_ue_efs_nowe

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYTOWIE od 01.04.2008 do 31.12.2009 realizuje projekt „WSPARCIE DLA KADR” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie; Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

 

CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU :  346 715, 80 zł.

 

Celem realizowanego projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia, co jest konieczne z uwagi na potrzebę ciągłego dostosowywania sposobu ich pracy do zmieniających się oczekiwań społecznych. W związku z tym należy zwiększyć dostępność oraz zakres świadczonych usług, poprzez wprowadzenie rozwiązań systemowych, od których jakości zależy efekt projektu, mający swoje odzwierciedlenie w faktycznej zmianie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

Dlatego też należy wyeliminować podstawowe bariery utrudniające skuteczne prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy, poprzez:

 

  • Dostosowanie pomieszczeń budynku PUP Bytów do świadczenia usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w warunkach zapewniających poufność prowadzonych rozmów oraz łatwy dostęp dla osób korzystających z tych usług i wyposażenie nowych miejsc pracy dla pośredników pracy    i doradców zawodowych;
  •  
  • Zwiększenie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych w PUP Bytów, zgodnie z wymogami standardów usług rynku pracy;
  • Uzupełnienie kwalifikacji zawodowych poprzez kierowanie na szkolenie pracowników zatrudnionych w PUP Bytów na stanowiskach kluczowych, o których mowa w art. 91 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  •  

W projekcie biorą udział 22 osoby.

Zdobycie przez uczestników projektu wysokiej jakości wiedzy oraz narzędzi potrzebnych do codziennej pracy zawodowej sprzyjać będzie podejmowaniu skuteczniejszych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Autor: Administrator PUP
Strona dodana przez: Administrator PUP (2015-11-05 10:13:05)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2015-11-06 14:35:56)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/wsparcie-dla-kadr/215