Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Wsparcie dla młodych (zatrudnienie osób do 30 r.ż.)
Statystyki graficzne

Wsparcie dla młodych (zatrudnienie osób do 30 r.ż.)

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie informuje, o możliwości otrzymania zgodnie z art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wsparcia jaką jest refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych do 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy.

Warunkiem otrzymania wsparcia dla pracodawcy lub przedsiębiorcy jest deklaracja utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia przez okres 12 miesięcy, za który dokonywana będzie refundacja, a po jej zakończeniu zatrudnienie bezrobotnego przez kolejnych 12 miesięcy. Łączny okres zatrudnienia bezrobotnego w ramach zawartej umowy wynosić będzie co najmniej 24 miesiące.

Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia osoby bezrobotnej w wysokości 1.950,00 zł miesięcznie za jedną osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Okres finansowania przewidziany jest do dnia 15 grudnia 2018 roku, pod rygorem niewypłacenia przez Urząd refundacji z uwagi na zakończenie ustawowego okresu finansowania instrumentu, o którym mowa w art. 150f.

O refundację mogą ubiegać się pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie zmniejszali zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

Zapraszamy do składania wniosków (pliki do pobrania poniżej)

 

Osoby do kontaktu:

Jolanta Kruze, PUP Bytów, tel. 59 823 41 35

Izabella Taukin, PUP Bytów Filia w Miastku, tel. 59 857 06 10

Autor: Administrator PUP
Strona dodana przez: Administrator PUP (2016-01-12 14:47:14)
Zredagowana przez: Marek Szulist (2017-05-04 10:53:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/wsparcie-dla-mlodych-(zatrudnienie-osob-do-30-r-%C5%BC-)/228