Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny
Statystyki graficzne

Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny

 1. Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
 2. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne oraz wyznanie lub orientację seksualną
 3. Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy od pracodawcy, który w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

 

Krajowa oferta pracy zostaje upubliczniona poprzez zamieszczenie jej:

 • na stronie internetowej, tablicach informacyjnych urzędu,
 • na Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia – Centralna Baza Ofert Pracy

 

Zgłoszenie krajowej oferty pracy musi zawierać m.in.:

 • pełną nazwę pracodawcy (zgodna z zaświadczeniem GUS),
 • wyczerpujące dane teleadresowe pracodawcy,
 • REGON oraz NIP,
 • liczbę obecnie zatrudnionych pracowników,
 • nazwę stanowiska i wyczerpujące wymagania w stosunku do kandydatów do pracy,
 • wnioskowaną liczbę kandydatów,
 • sposób kontaktu kandydatów z pracodawcą,
 • ogólny zakres obowiązków, charakterystyka wykonywanej pracy
 • miejsce wykonywania pracy,
 • proponowane wynagrodzenie ( brutto)
 • system i rozkład czasu pracy,
 • data rozpoczęcia zatrudnienia.

 

W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy niezwłocznie powiadamia pracodawcę o konieczności uzupełnienia zgłoszenia i w razie potrzeby pomaga pracodawcy w uzupełnieniu zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

 

Osoba do kontaktu:

Julia Starzyńska - sala obsługi, 59 823 41 09

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:00:56)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2017-10-26 14:21:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/zglaszanie-oferty-pracy-w-sposob-tradycyjny/101