Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Statystyki graficzne
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej składanych w terminie od 21.09.2017r. do 10.10.2017r.

Lista rankingowa wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Lista rankingowa wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy składanych w terminie od 19.09.2017r. do 10.10.2017r.

Informacja o wstrzymaniu wniosków o zwrot kosztów przejazdu

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie informuje o wstrzymaniu możliwości składania wniosków o zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy z powodu zaangażowania wszystkich środków przeznaczonych na finansowanie tej formy pomocy w roku 2017 oraz brakiem informacji z MRPiPS na temat środków przeznaczonych na ten cel na rok 2018 r.

 

Nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w terminie 16.10.2017 r. – 31.10.2017 r.